Medicatiebeheer

Home > Zorg > Medicatiebeheer

Geneesmiddelen vormen een essentieel onderdeel van het zorgproces van de patiënt. Hierbij kan een kleine fout grote gevolgen hebben. Bovendien zijn er veel actoren betrokken. Een goede ondersteuning van dit proces is dus erg belangrijk. De toepassing Medicatiebeheer van Infohos Solutions helpt de arts, de verpleegkundige en de apotheker om dit proces vlot te laten verlopen.

Bovendien integreert deze toepassing met uw elektronisch patiëntendossier, uw apotheektoepassing en uw facturatiepakket. Zo vermijdt u overbodig administratief werk.

Waarom kiezen voor Medicatiebeheer van Infohos Solutions?

1.      Interdisciplinair samenwerken via het intuïtief grafisch overzicht

Per patiënt biedt Medicatiebeheer u een duidelijk grafisch overzicht. Zo ziet u welke medicatie moet toegediend worden, op welk tijdstip, in welke dosis, … Effectieve toedieningen kunnen snel geregistreerd worden door de verpleegkundige en eventuele wijzigingen aan de dosis voert u in een minimum van tijd door. Of u nu arts, verpleegkundige of apotheker bent: door het grafisch overzicht behoudt iedereen op elk moment het overzicht.

2.      Integratie met Apotheek & Recip-e

De integratie met het Apotheekpakket van Infohos Solutions zorgt voor een vlot stockbeheer en een correcte distributie. Dokters krijgen bij het voorschrijven zicht op het formularium van het ziekenhuis. Via de interactiemodule kunnen artsen ook extra controles uitvoeren op het samen voorschrijven van bepaalde medicatie. Voor ambulante patiënten of patiënten die ontslagen worden kunnen voorschriften aangemaakt worden in de geïntegreerde recip-e module. Op die manier kan de patiënt ook in de officina zijn medicatie afhalen.

3.      Integratie met TarFac

Toegediende medicatie moet op een correcte manier gefactureerd worden naar de patiënt toe. De integratie tussen TarFac en Medicatiebeheer zorgt ervoor dat de patiënt enkel betaalt voor de medicatie die hij effectief heeft gekregen.

4.      Automatisch doorsturen naar VG-MZG

Via de toedieningsregistratie van de medicatie stuur Medicatiebeheer automatisch informatie door voor de MZG-rapportering voor de rubrieken H100 – H500, D300 en D400. Door deze automatische berichten verlicht u de administratie voor deze verplichte rapportage sterk. Zo heeft u meer tijd voor wat echt telt: de zorg voor uw patiënten.

5.      Integratie met EPD

Via een contextintegratie kan Medicatiebeheer van Infohos Solutions gekoppeld worden aan elk EPD. Deze koppeling brengt heel wat praktische voordelen met zich mee en zorgt ervoor dat u geen overbodig klikwerk moet doen. 

 

Wat doet u als arts met Medicatiebeheer?

  • Elektronisch voorschrijven voor verblijvende patiënten

De start van het medicatieproces is het voorschrift. In Medicatiebeheer geeft u als arts aan wat de patiënt moet toegediend krijgen, wanneer, in welke dosis, … Zijn er specifieke attesten nodig? Dan kan u deze ook afwerken in medicatiebeheer. Hierbij houdt de applicatie uiteraard ook rekening met de lopende attesten. Zo blijft de administratie hierrond tot een minimum beperkt.

U kan als arts ook op een heel eenvoudige manier opbouw-/afbouwschema's, infusen of sets voorschrijven. Medicatiebeheer voorziet ook meerdere hulpmiddelen zoals het heropstarten van medicatie van een vorige opname of de controle op interacties en allergieën.

Werkt uw ziekenhuis ook met de Apotheek applicatie van Infohos Solutions? Dan kan u via Medicatiebeheer direct toegang krijgen tot alle informatie uit het ziekenhuisformularium. Zo bent u er zeker van dat de medicatie die u voorschrijft, vlot besteld kan worden.

  • Valideren van voorschriften

Normaal gezien bent u als arts diegene die medicatie voorschrijft. Medicatiebeheer valideert dan automatisch uw voorschrift en stuurt het door naar de apotheker. Is er echter een van de verpleegkundigen die op uw aangeven een voorschrift opmaakte, dan kan u dit als arts nadien valideren.

  • Aanmaken van een ontslagbrief voor de patiënt

Gaat uw patiënt naar huis? Dan kan u via Medicatiebeheer een ontslagbrief aanmaken voor de (huis)arts en voor de patiënt zelf. Daarop heeft u een overzicht van alle medicatie die de patiënt thuis moet innemen.

  • Elektronisch voorschrijven voor ambulante patiënten

Houdt u binnen het ziekenhuis consultaties? Dan kan u ook voor deze ambulante patiënten medicatie voorschrijven. Medicatiebeheer is gekoppeld met Recip-e. Zo kan uw patiënt zijn medicatie eenvoudig afhalen bij zijn apotheker. Deze Recip-e module kan u uiteraard ook gebruiken om medicatie voor te schrijven voor verblijvende patiënten die ontslagen worden.

 

Wat doet u als verpleegkundige met Medicatiebeheer?

Toedieningsregistratie van medicatie is cruciale stap in een efficiënt medicatiebeheer. Deze registratie gebeurt door u als verpleegkundige en heeft twee grote doelen:

1.      Medisch: u zorgt voor een registratie van wat de patiënt effectief heeft gekregen. Dit kan verschillen van wat is voorgeschreven door de arts (bv. snellere afbouw van pijnbestrijdingsmedicatie).

2.      Logistiek: door een correcte toedieningsregistratie wordt het effectieve verbruik per patiënt doorgegeven. Zo kan de distributie vanuit het Apotheekpakket optimaal verlopen, heeft u een goed stockbeheer en kan er correct gefactureerd worden.

De registratie van de toedieningen kan u snel en eenvoudig doen aan het bed van de patiënt via het grafisch overzicht dat u in Medicatiebeheer per patiënt heeft. Wilt u via bedside scanning registreren? Dan kan dat via een mobiele oplossing die de voorschriften en toedieningsdata ophaalt vanuit medicatiebeheer.

Medicatiebeheer biedt u als verpleegkundige ook middelen om een efficiënt stockbeheer van medicatie op te zetten voor uw dienst en voor patiënten. Werkt u ook met het Apotheekpakket van Infohos Solutions en met TarFac, dan vermindert de manuele opvolging sterk.

 

Grafisch overzicht Medicatiebeheer: helder beeld voor elke zorgverstrekker

 

 

 

 

 

 

Wat doet u als Apotheker met Medicatiebeheer?

De Apotheek dient elk voorschrift te valideren. Dit proces wordt ondersteund in Medicatiebeheer. Wil u als Apotheek een alternatief voorstellen, wijzigingen doorvoeren, … dan biedt het pakket u daar de mogelijkheid toe.

De validatie van een medicatievoorschrift zal de aflevering van geneesmiddelen voor een patiënt aansturen, rekening houdende met het gekozen distributieschema. Als ziekenhuisapotheker heeft u steeds een overzicht van alle medicatiegebonden handelingen voor een patiënt.

Per patiënt krijgt u via Medicatiebeheer de voorschriften door. In Apotheek berekent u wat wanneer geleverd moet worden. Wijzigt er iets in de effectieve toediening of in de voorschriften in Medicatiebeheer? Dan wordt Infohos Solutions Apotheek daar automatisch van op de hoogte gesteld. Gedaan dus met over en weer mailen en bellen, uw software houdt uw distributie en stocks voor iedere patiënt in de gaten.