EPD

Home > Zorg > EPD

Het elektronisch patiëntendossier van Infohos Solutions bundelt alle relevante informatie over de patiënt, over de muren van afdelingen heen. Zo heeft elke zorgverlener voor elke patiënt zicht op

 • Administratieve gegevens (vanuit het ZIS)
 • Medische gegevens (onderzoeksverslagen, laboresultaten, medische beeldvorming, …)
 • Verpleegkundige gegevens (overzicht van de zorgtaken, medicatie, …)
 • Sociale gegevens

Door het centraal stellen van de patiënt en het delen van informatie tussen de verschillende zorgverleners wordt de samenwerking bevorderd en kan de patiënt beter opgevolgd worden.

Uiteraard is er op elk niveau aandacht voor de beveiliging van data en zijn strenge privacyregels ingebouwd. Zo krijgen medewerkers binnen het ziekenhuis enkel die gegevens te zien die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren en worden alle uitgevoerde acties nauwlettend gelogd.

Optimale ondersteuning van zorgtaken

Infohos CPD biedt operationele ondersteuning aan de zorgverleners en zorgt zo voor een optimalisatie van de klinische, logistieke en medische processen in het ziekenhuis, telkens vertrekkend vanuit de noden van de patiënt. Alle profielen (artsen, verpleegkundigen, spoedmedewerkers, …) werken hierbij samen, weliswaar met hun eigen schermen, maar gebaseerd op centraal beheerde gegevens. Op die manier gaat geen informatie verloren over de afdelingen en zorgverleners heen.

Artsen kunnen via CPD gemakkelijk

 • Resultaten van medische beeldvorming, laboresultaten, onderzoeksverslagen … raadplegen
 • Verplichting rond MKG en CareNet opvolgen en registreren
 • Veilig elektronisch voorschrijven via de koppeling met Medicatiebeheer en de interactiemodule
 • Verslaggeving aanmaken
 • Diagnoses registreren via gestructureerde en ongestructureerde data

 

Verpleegkundigen krijgen in CPD een overzicht van de bedbezetting op afdeling en de verpleegkundige taken per patiënt.

CPD biedt

 • Interfacing met o.a. monitors, laboresultaten, ….
 • Integratie van Medicatiebeheer
 • Een handig systeem voor het plaatsen van orders voor medische en technische diensten
 • De mogelijkheid om verpleegkundige taken te definiëren die op een welbepaald moment moeten uitgevoerd worden en waarbij follow-up nodig is, de mogelijkheid om te werken met zorgplannen en sets van taken
 • VG-MZG verplichtingen opvolgen
 • Afdrukken van vignetten via de labelprintservice (bv. voor stalen, labels, …)

Via de  spoedmodule heeft men via het ingebouwde ‘Box overzicht’ op elk moment een overzicht van de bezetting op de afdeling en op de uit te voeren zorgtaken . Triage en anamnese worden ondersteund door ingebouwde algoritmes (bv. Manchester Triage Systeem (MTS)). Ingave van parameters kan automatisch via diverse koppelingen.

Informatiedeling over de grenzen van het ziekenhuis heen

De zorg voor patiënten eindigt niet aan de deur van het ziekenhuis. Daarom biedt CPD een integratie met COZO aan. Zo kan er gemakkelijk informatie gedeeld worden met andere zorgverleners zoals de huisarts, andere ziekenhuizen, … Ook dit gebeurt uiteraard enkel met toestemming van de patiënt.