Tarificatie/Facturatie

Home > Financieel > Tarificatie/Facturatie

Uw facturatiedienst is een essentiële schakel in uw ziekenhuis. Maandelijks maken zij duizenden facturen op voor patiënten, mutualiteiten en verzekeringsinstellingen. Performante software om correct te factureren is dan ook een absolute must.

TarFac biedt u

  • facturatiesoftware op maat van Belgische ziekenhuizen
  • aangeboden in een SaaS oplossing
  • met ingebouwde oplossingen voor ereloonverwerking

 

Op maat van Belgische ziekenhuizen

Op basis van de specifieke patiëntengegevens en de geleverde prestaties maakt TarFac facturen op maat. Hierbij wordt rekening gehouden met

  • de specifieke situatie van de patiënt (bv. voorkeurstarieven)
  • de situatie van de betrokken zorgverleners (bv. conventies)
  • RIZIV-regels, andere wettelijke bepalingen en ziekenhuisspecifieke regels

 

Ondersteuning van de volledige facturatiecyclus

Door de ingebouwde controle en validatiemechanismen begeleidt TarFac gebruikers stap voor stap in het volledige facturatieproces. Zo kan u beter, correcter en sneller factureren.

Om correct te factureren moet data uit verschillende systemen en van verschillende diensten verzameld en verwerkt worden.

Om de kwaliteit van de data te controleren, worden dagelijkse testen uitgevoerd. Via validatie- en controlelijsten kan de gebruiker snel bijsturen. Het is ook mogelijk om testfacturaties uit te voeren voor specifieke dossiers of voor een volledige facturatiemaand. Zo krijgt u op voorhand zicht op de inkomsten die het ziekenhuis mag verwachten.

Infohos Solutions zorgt ook voor een testfacturatie naar de mutualiteiten. Deze voorafgaande controle zorgt  ervoor dat het verwerpingspercentage bij de effectieve facturatie bijzonder laag is. Dit  ligt bij de huidige TarFac klanten gemiddeld op 0,34% van alle aangeboden facturen.

Alle facturen worden aangeboden in digitale vorm. Dit vergemakkelijkt het verwerken van eventuele correcties en creditering. De afrekenbestanden van de mutualiteiten worden automatisch toegevoegd aan de te corrigeren facturen, zodat deze rechtstreeks kunnen opgeladen worden in uw boekhoudpakket.

Zijn er in uw ziekenhuis diensten die contant wensen te innen? Dan biedt TarFac u de mogelijkheid om de (ambulante) prestaties te registreren en te innen.

Via MyCareNet verstuurt Infohos Solutions de magneetbanden en volgen deze ook op.  Het resultaat hiervan, de afrekenbestanden, verwerken wij via eenzelfde kanaal en integreren we in de TarFac applicatie.

Inzicht in uw data

De validatie- en controlelijsten in TarFac zorgen ervoor dat u permanent de kwaliteit van uw facturatie bewaakt. Zo behaalt u de best mogelijke omzetresultaten.

Via TarFac krijgt u ook een overzicht van alle niet-gefactureerde kosten. Deze data kan u ook buiten de TarFac module gebruiken om verdere rapportage en analyse uit te voeren.

Wil je naast de standaardrapporten nog meer inzicht krijgen in de gefactureerde data? Dan kan u gebruik maken van de analysemodule IHI.

Ereloonverdeling

Om de verdeling van de erelonen en de ereloonsupplementen in het ziekenhuis vlot te laten verlopen doet TarFac het voorbereidende werk. Hierbij houdt het pakket rekening met uw ziekenhuis specifieke afspraken. Alle informatie wordt gestructureerd doorgestuurd naar uw boekhoudpakket. Ook in het kader van Laagvariabele zorg biedt TarFac verschillende oplossingen voor deze verdeling.

Geen zorgen

Maar TarFac biedt meer dan enkel facturatiesoftware: Infohos Solutions kan indien u dit wenst uw facturen ook drukken en verzenden. Bovendien kan u via onze helpdesk rekenen op technische en inhoudelijke ondersteuning en dat 24/24 – 7/7!

Ontzorg uw IT team

De TarFac software is een webapplicatie die we aanbieden als SaaS oplossing. U hoeft geen lokale servers te voorzien. Data wordt bewaard in een Microsoft Azureoplossing. Zo garanderen wij dat de data die verwerkt wordt in TarFac op de meest veilige manier bewaard wordt en dat u ook op vlak van GDPR op twee oren kan slapen. Deze oplossing zorgt er ook voor dat u op elk moment verzekerd bent van de beschikbaarheid van uw data.