Tarificatie/Facturatie

Home > Financieel > Tarificatie/Facturatie

Met Tarfac 3.0 combineren we de betrouwbaarheid en kwaliteit van de bestaande applicatie met de flexibiliteit van de nieuwe modules.  De applicatie plugt naadloos in op de processen van het ziekenhuis wat ervoor zorgt dat de doorlooptijd om tot een facturatie te komen zo klein mogelijk wordt gehouden.  Alle data kan namelijk online worden doorgestuurd waardoor alle facturatiedata gecentraliseerd wordt en Tarfac 3.0 direct feedback kan geven door middel van zijn rule engine.

De kracht van de rule engine bestaat enerzijds uit het feit dat regels op een gebruiksvriendelijke manier kunnen worden aangepast en dat anderzijds deze regels kunnen aangesproken worden door derden. Voor het beheren van de regels is er een domeinspecifieke taal ontwikkeld die toelaat RIZIV-specificaties zoals aangegeven in de 'groene bijbel' in te geven in een leesbare taal.  Naast de regels voor het RIZIV kunnen deze ook aangewend worden voor het aanmaken van ziekenhuisregels en/of regels die Infohos Services specifiek aangeeft.  Door middel van prioriteiten kan een regel van het ziekenhuis een regel van het RIZIV overrulen of verfijnen.  De flexibiliteit van het systeem bestaat er in dat regels vanop ieder moment kunnen aangesproken worden.  Zo wordt de rule engine gebruikt bij: registratie van verstrekkingen, facturatie, aanmaken en controleren van Carenet berichten, …

Volgende innovaties zijn meegenomen in Tarfac 3.0:

  • De applicatie heeft een web interface waardoor er geen lokale installatie vereist is op de client bij de gebruiker.
  • Het Saas-model (Software as a Service) zorgt ervoor dat het ziekenhuis geen installatie dient te doen op de servers van het ziekenhuis.
  • De BI-module verleent toegang tot gefactureerde data en laat toe om een drill down te doen op deze data.