Business software

Home > Business software

IHI - BI voor ziekenhuizen

BI-tool voor ziekenhuizen om via PowerBI of Excel aan de slag te gaan met kwalitatieve en gestructureerde data uit de verschillende applicaties van Infohos Solutions   Lees meer...

Integratiesoftware

Het applicatielandschap binnen een ziekenhuisomgeving gaat op vandaag vaak gebukt onder een historisch gegroeide complexiteit. Voor de eindgebruiker is datadoorstroming tussen verschillende applicaties een vereiste, data consistente over applicaties heen blijkt vanzelfsprekend. Het belang van een sterk beheerbaar integratiegeheel wordt dan ook steeds groter. Hierbij zijn eenvoud, flexibiliteit en standaardisering belangrijke sleutelwoorden.   Lees meer...