BI

Infohos Hospital Intelligence, kortweg IHI, is de BI-oplossing van Infohos Services waarbij relevante beleidsinformatie gerapporteerd kan worden.

Dit zijn de sleutelwaarden van Infohos Hospital Intelligence:

  • De oplossing is gebaseerd op een centrale, geïntegreerde datawarehouse onder het principe “one version of the truth”, met data afkomstig uit de verschillende ziekenhuisdomeinen.
  • Er zijn zowel rapporterings-, dashboarding- als analysemogelijkheden beschikbaar met het oog op het verschaffen van diepgaande inzichten.
  • Door het gebruik van vertrouwde Microsofttools om data te visualiseren, zoals bijvoorbeeld MS Excel en Power BI, zijn geen dure extra tools noodzakelijk en is de gebruiksvriendelijkheid gegarandeerd.
  • IHI leent zich uitstekend om snel en accuraat een oplossing te bieden voor ad hoc vragen.
  • Er zijn “Drill-through” mogelijkheden ingebouwd om met één muisklik onderliggende detailinformatie te analyseren.
  • Door de modulaire opbouw van de oplossing kunnen modules gefaseerd in gebruik genomen worden.
  • Eénduidige definitie van begrippen zorgt voor transparantie over de verschillende ziekenhuisdomeinen.
  • De oplossing is ontwikkeld met oog voor mogelijke integraties van applicaties van derden.

Infohos Services is dé ideale BI-partner voor Belgische ziekenhuizen want deze oplossing combineert kennis van de healthcare sector in het algemeen, met BI-kennis én kennis van gebruikte applicaties in een ziekenhuisomgeving.