Blog

Infohos eHealth Connector maakt gegevensuitwisseling met overheid eenvoudiger

Gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en de verschillende overheden gebeurt steeds vaker langs digitale weg. Om de uitwisseling tussen de verschillende applicaties die ziekenhuizen gebruiken en de overheid efficiënt te laten verlopen, ontwikkelde Infohos Solutions de Infohos eHealth Connector.

Deze technische applicatie zorgt ervoor dat complexiteit om gegevens uit te wisselen met externe platformen van de overheid sterk vereenvoudigd wordt door steeds te vertrekken vanuit één centraal platform. Uw Infohos Applicatie stuurt de nodige informatie door naar de Infohos eHealth Connector. Die doet de nodige versleuteling en stuurt de gegevens door naar verschillende eHealthplatformen van de overheid. De Infohos eHealthconnector spreekt niet enkel met de verschillende Belgische overheidsplatformen. Er kunnen ook gegevens uitgewisseld worden met Europa (bv. in het kader van FMD). Zo is er o.a. gegevensuitwisseling in het kader van FMD, eBirth, Mediprima, MyCareNet, Recip-e, ... Via de eHealthconnector is het ook mogelijk om gebruik te maken van de Timestamping service van Infohos Solutions.

 

Als ziekenhuis hoeft u  slechts één keer uw certificaat te installeren voor eGezondheid in België en één keer voor de Europese connectie. Bovendien maakt de eHealthconnector de gegevensuitwisseling ook transparanter. Daardoor kunnen eventuele storingen bij de uitwisseling van gegevens gemakkelijk worden getraceerd.

De eHealth Connector zal stelselmatig verder ontwikkeld worden. Zo staan op de huidige roadmap ook de gegevensuitwisseling RN Consult en MUREG ingepland.