RIS/Anatomopathologie

Home > Zorg > RIS/Anatomopathologie

RIS

Het RIS van Infohos Solutions is een flexibele oplossing voor het optimaliseren van de workflow op een dienst Radiologie en Nucleaire geneeskunde. Deze toepassing bevat alle functionaliteiten voor de arts, de verpleegkundige en het secretariaat. Tevens bieden de vele rapportagemogelijkheden u de nodige beleidsinformatie. Anderzijds zal ook de verwijzende arts kunnen genieten van de optimalisatie van de workflow die aan de invoering van het RIS is gekoppeld.

Patiëntregistratie

Vertrekkend vanuit de patiëntregistratie biedt het systeem u de nodige werklijsten om een vlot dagelijks beheer van uw Radiologie te garanderen. Hiervoor is een vlotte en efficiënte manier voor de registratie van de aanvraag voorzien. De toepassing zorgt er voor dat de juiste tools ter beschikking zijn voor zowel het secretariaat, radiologische laboranten en verpleegkundigen. De werklijsten van het RIS zullen hen in staat stellen om alle informatie mbt de onderzoeken van de patiënt op te vragen. Zo kan men altijd op snelle en eenvoudige wijze bvb. de patiëntfiche, de ingescande aanvraagbrief of waarschuwingen consulteren. Deze patiëntregistratie, die start vanuit uw ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem) om dubbele ingave te vemijden, is ook de basis voor het verdere verloop van het onderzoek. De naadloze integratie met diverse PACS-omgevingen zullen eveneens de verschillende modaliteiten aansturen.

Medische Verslaggeving

Van zodra het onderzoek is uitgevoerd, is het van belang dat de radiologen op een gebruiksvriendelijke manier hun bevindingen kunnen verslaan. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van sjablonen binnen het RIS of van spraakherkenningsoftware die via een koppeling het RIS zal aansturen. Bovendien kan het secretariaat de verslagen steeds controleren of de lay-out nog aanpassen alvorens door de radioloog te laten valideren. Deze verslagen zullen dan ook ter beschikking zijn in het Centraal Patiënten Dossier van het ziekenhuis of geadresseerd worden aan de verwijzende externe arts.

Aanrekening van de onderzoeken

Als laatste stap in het proces is het cruciaal dat de uitgevoerde onderzoeken op een correcte manier zullen getarifieerd worden. Hiervoor voorziet het RIS de nodige bestanden. Naast de mogelijkheden die het proces van uw Radiologie ondersteunen, biedt de toepassing bijkomende algemene functionaliteiten. Zo biedt de toepassing een security module aan waarin u de rechten van de medewerkers kan beheren en worden alle acties getraceerd. Ook biedt de toepassing de nodige ondersteunende elementen om meerdere campussen te ondersteunen. Het RIS bevat ook verschillende types drukwerken die volledig op maat van het ziekenhuis worden aangemaakt. Ook zijn er vele rapporteringsmogelijkheden die u de nodige beleidsinformatie ter beschikking kunnen stellen.

 

Anatomopathologie

De toepassing Anatomopathologie van Infohos Solutions biedt de pathologen alle functionaliteiten die noodzakelijk zijn om het laboratorium op een efficiënte manier te beheren. De software wordt gebouwd op basis van de dagdagelijkse vragen waarmee pathologen worden geconfronteerd in het management van hun dienst. Het resultaat is dan ook een applicatie waarbij begrippen zoals gebruiksvriendelijkheid, kwaliteit, procesbeheersing en stabiliteit centraal staan.

Registratie onderzoek

Bij de registratie van een onderzoek is de basis de patiëntregistratie. Hiervoor starten we vanuit uw ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem) zodat dubbele ingave wordt vermeden. Belangrijk bij de registratie van het onderzoek is natuurlijk ook de ingave van het type onderzoek, het type dossier, datum van ontvangst van het staal, uitvoerder van het onderzoek, etc… Onmiddellijk wordt ook de mogelijkheid geboden om aan te geven of het verslag binnen het ziekenhuis ter beschikking moet gesteld worden en ook extern moet doorgestuurd worden via Medibridge. Aandacht wordt ook besteed aan extra functionaliteiten die ervoor zorgen dat u bvb. kleuringen of het doorsturen van stalen op een heel eenvoudige manier kan registreren en opvolgen.

Medische Verslaggeving

Van zodra het onderzoek is uitgevoerd, kunnen de pathologen op een gebruiksvriendelijke manier hun bevindingen verslaan. Hiervoor kan o.a. gebruik gemaakt worden van vooropgemaakte sjablonen binnen de pathologietoepassing of van spraakherkenningsoftware die via een koppeling de toepassing zal aansturen. Bovendien kan het secretariaat de verslagen steeds controleren of de lay-out nog aanpassen in Microsoft WORD alvorens deze door de patholoog te laten valideren. Tevens zijn er nog extra mogelijkheden om bvb. via een boomstructuur een PAP-verslag op te maken. Deze verslagen zijn dan ook ter beschikking in het Centraal Patiënten Dossier van het ziekenhuis of kunnen geadresseerd worden aan de verwijzende externe arts.

Aanrekening van de onderzoeken

Een stap in het proces is natuurlijk het correct aanrekenen van de onderzoeken. Voor deze cruciale stap worden dan ook de nodige controles ingebouwd en worden de verschillende tarificatieregels ook onderhouden in de toepassing. Naast de mogelijkheden die het proces van uw pathologie ondersteunen, biedt de toepassing ook bijkomende algemene functionaliteiten voor een efficiënt beheer van de dienst. Enkele voorbeelden hiervan zijn het beheer van een vrieskast, daglijsten, validatielijsten, kleurlijsten, etc.. Er is ook een security module waarin u de rechten van de medewerkers kan beheren en de effectieve acties worden ook getraceerd. Deze tracering zorgt ervoor dat alle elementen aanwezig zijn voor kwaliteitsbewaking en proactieve controles. Op deze manier biedt de software u de vereiste ondersteunende functionaliteiten voor erkenning of accreditatie. De Pathologie toepassing bevat diverse types van drukwerken die volledig op maat van het ziekenhuis worden aangemaakt. Ook zijn er vele rapporteringsmogelijkheden voorzien zodat u over de nodige beleidsinformatie kan beschikken. Alle rapporten zijn eveneens exporteerbaar naar Microsoft Office applicaties. De import van beelden is ook voorzien.