Phara - decentrale registratie bij Infohos Apotheek

Home > Logistiek > Phara - decentrale registratie bij Infohos Apotheek

Op  bepaalde  diensten  binnen  het  ziekenhuis  (bv.  het  operatie-kwartier)  is  het  niet  gemakkelijk  om  het  normale  proces  te  volgen  voor  de  aanvraag,  toediening  en  registratie  van  medicatie.  Nochtans is het belangrijk voor het stockbeheer en de facturatie nadien dat alles correct geregistreerd wordt.

Wat biedt dit pakket u?

Via  de  decentrale  registratiemodule  gaat  u  elektronische  toedieningsregistraties  uitvoeren  door  gebruik  te  maken  van barcodes. Dit biedt bv. een oplossing om in uw operatiekwartier snel en efficiënt te registreren welke medicatie u toedient aan een patiënt.

Via Phara kan u:

  • registreren binnen een bepaald dossier van een bepaalde patiënt
  • eenvoudig artsen koppelen aan een dossier
  • registreren via het scannen van barcodes
  • eenvoudig naschriften aanmaken die een specifieke arts kan valideren 
  • snel en efficiënt eventuele retours verwerken
  • nadien correct factureren in uw apotheekpakket

Binnen Phara kan u manueel registreren of gebruik maken van een handscanner. Zowel geneesmiddelen als implantaten  en  medische  hulpmiddelen  kunnen  geregistreerd  worden.  Voor  de  implantaten  wordt  meestal  gewerkt met traceerbare etiketten. Registraties in Phara stromen automatisch door naar het Apotheekpakket. Op die manier kan het stockbeheer en de facturatie van de toedieningen volgens de normale apotheekprocessen verlopen, zonder manuele tussenkomst.