PADM

Bij de zorg voor uw patiënten is een goed beheer van de patiëntengegevens de eerste stap. De NPADM-applicatie helpt u hierbij.

Via deze applicatie beheert u voor elke patiënt onder andere

  • de persoonlijke gegevens
  • gegevens van de contactpersoon
  • gegevens van de huisarts
  • gegevens rond derdebetalersregeling, mutualiteit, …

Via het inlezen van de eID importeert u de gegevens van de patiënt. Via een intuïtief en overzichtelijk beheer scherm vult u eenvoudig de andere gegevens aan. In de verschillende stappen van het registratieproces zitten controlemechanismen ingebakken om dubbele creatie van patiënten of het foutief ingeven van gegevens te vermijden.

NPADM kan probleemloos geïntegreerd worden met andere applicaties zoals het EPD, uw facturatiepakket, …  Zo stromen alle gegevens van de patiënten door naar de andere applicaties binnen uw ziekenhuis die patiëntengegevens nodig hebben . Op die manier vermijdt u dat u in verschillende systemen werkt met andere patiëntengegevens.

Kiosk

Wilt u dat patiënten zichtzelf kunnen registeren bij aankomst in het ziekenhuis? Dan kan dat via de Kioskoplossing binnen NPADM. U kan er eveneens voor kiezen om aangemelde patiënten via de Kiosktoepassing automatisch toe te voegen aan de planning van de arts of de dienst.

Labelprint service

Van zodra de patiënt is aangemeld in het ziekenhuis kan het handig zijn om verschillende labels te printen (bv. polsbandje, klevers, vignetten voor medicatie, dossiers, …). Dit kan via de gekoppelde labelprint service.

Minimale klinische gegevens

Vanuit NPADM verzamelen we in de module “MKG gegevens” data voor uw MZG rapport. Voor een efficiënte ICD10-codering werd de codeertoepassing Codefinder™ van de firma 3M geïntegreerd in de registratietoepassing. De MKG-gebruiker wordt ook maximaal ondersteund bij het coderen via o.a.

  • de mogelijkheid tot registreren en consulteren van de voorgeschiedenis
  • kopiëren van diagnosen en ingrepen
  • ...