HRM

Home > HRM > HRM

​Deze oplossing bestaat uit een Windows applicatie voor het personeelsbeheer en de weddeverwerking van statutair personeel, contractuele bedienden en contractuele arbeiders.  Een rechtstreekse koppeling van de weddegegevens naar de ziekenhuisboekhouding is voorzien.

De uitwisseling van gegevens met de RSZ, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Volksgezondheid en banken gebeurt elektronisch. Ook de gegevensuitwisseling met externe toepassingen, bvb. voor het beheer van maaltijdcheques, gebeurt volledig elektronisch.

Er worden rapporten gegenereerd zowel op maandbasis, kwartaalbasis als op jaarbasis. Daarnaast kan men op een variabele manier zelf bepaalde selecties doen op de database en de gegevens laten genereren in Excel.