Blog

Infohos Solutions en Xperthis bundelen krachten om wijzigende ziekenhuissector beter te bedienen

Infohos Solutions en Xperthis, Belgische leveranciers van IT-oplossingen voor ziekenhuizen, hebben beslist om voortaan samen de ziekenhuissector te benaderen. Op die manier willen ze inspelen op de vele nieuwe uitdagingen in de sector, die onder andere voortkomen uit de opstart van de ziekenhuisnetwerken. Ze doen dat via een nieuwe, nog op te richten holding.

IT-oplossingen in dienst van het ziekenhuis

De sector van de gezondheidszorg gaat door een periode van grote veranderingen. De vergrijzing, de stijging van het aantal chronisch zieken, de krapte op de arbeidsmarkt, de opstart van de regionale ziekenhuisnetwerken en de digitale transformatie hebben een grote impact op de sector in het algemeen, en verhogen de druk op de ziekenhuizen in het bijzonder.

Om de ziekenhuizen te helpen die uitdagingen het hoofd te bieden, hebben Infohos Solutions en Xperthis beslist om hun toekomst aan mekaar te verbinden. “De uitdagingen van de sector worden in de eerste plaats aangegaan door de medewerkers van de ziekenhuizen zelf”, zegt Jan Pollet, CEO van Infohos Solutions. “Goede IT-oplossingen ondersteunen de dokters, zorg-en verpleegkundigen en ondersteunende diensten in hun dagelijks werk. Denk daarbij aan oplossingen zoals Oazis van Xperthis of het Apotheekpakket van Infohos Solutions. IT is een middel dat ziekenhuizen toelaat om efficiënter te werken.  Ik ben ervan overtuigd dat we door de combinatie van de expertise van Infohos Solutions en Xperthis snel concrete oplossingen kunnen bieden voor de uitdagingen waar de sector voorstaat.”

Eén jaar om synergieën te definiëren en te werken aan integratie

Melchior Wathelet, CEO van Xperthis, blikt vooruit. “In 2020 zullen de gebruikers van zowel de Xperthis als de Infohos Solutions toepassingen nog geen fundamentele wijzigingen zien”, stelt hij. “De komende maanden bekijken we hoe we onze oplossingen kunnen integreren en hoe we ons gezamenlijk aanbod gaan hertekenen. De twee bedrijven zijn zeer complementair, er zijn tal van synergiën mogelijk die voordelig zijn voor de ziekenhuizen.”

De transactie wordt afgerond in het eerste kwartaal van 2020. Jan Pollet en Melchior Wathelet blijven als CEO’s instaan voor de operationele leiding van de respectievelijke entiteiten. De holding die beide bedrijven verenigt wordt officieel opgestart in het eerste kwartaal van 2020."