Blog

FAGG verlengt overgangsperiode FMD

Op 9 februari werd de Europese FMD-richtlijn van kracht. De ‘Falsified Medicine Directive’ (FMD) legt op Europees niveau vast dat voorschriftplichtige medicijnen beveiligd moeten worden tegen vervalsing.  Binnen deze maatregel wordt aan de fabrikant gevraagd om een unieke 2D barcode op elke individuele verpakking te voorzien en deze unieke identificatie op een centrale hub te registreren.  Aan de apotheker wordt gevraagd om deze code te controleren op de hub en ze als verstrekt te markeren bij afleveren aan de patiënt.

Het FAGG besliste om praktische richtlijnen voor het behandelen van problemen in de opstartfase te bundelen in een omzendbrief en een overgangsperiode vast te leggen. Deze overgangsperiode wordt nu verlengd tot 1 september 2019. In de loop van de maand mei wordt een nieuwe omzendbrief gepubliceerd om de modaliteiten van omzendbrief 644 te verfijnen.