Blog

Software Infohos Services klaar voor nieuwe RIZIV-nummers artsen

Elke zorgverlener krijgt vanuit het Riziv een identificatienummer. Dit bestaat uit 11 cijfers en is opgebouwd als volgt:

  • Positie 1 tem 6 is het uniek nummer.
  • Positie 7 en 8 is de modulo 97 van de eerste 6 posities en dient als check.
  • Positie 9 tem 11 is het specialisme nummer van de zorgverstrekker.

Aangezien de range van de eerste 6 posities beperkt is en alle nummers bijna opgebruikt waren, heeft het Riziv op 31/10/2012 een nota verstuurd (I 2012/26) waarbij ze ervoor gekozen hebben om een nieuwe modulo te gebruiken, namelijk 89.

Dit heeft ervoor gezorgd dat de eerste 6 posities niet langer uniek zijn en dat er dus rekening dient gehouden te worden met de eerste 8 posities om een zorgverstrekker uniek te kunnen identificeren. Deze berekeningswijze werd sindsdien gebruikt voor thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen. Vanaf 1 april 2019 ook deze ook gebruikt worden voor dokters.

Aangezien de aanpassing van 6 naar 8 nummers reeds in 2013 werd doorgevoerd voor andere zorgverleners, is de software van Infohos Services in staat om te werken met Modulo 89. Bij ziekenhuizen die nog werken met 6 cijfers moet wel de data nog geconverteerd worden om overweg te kunnen met lengte 8. 

Is dit het geval in uw ziekenhuis? Neem dan contact op met de helpdesk via helpdesk@infohos.be