Blog

Nieuwe CAO heeft impact op functieclassificatie en op IFIC

Belangrijk nieuws voor werkgevers in het P.C. 330!  De Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2018 omvat de procedures voor de invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de vzw if-ic

De ondertekenende partijen erkennen dat de aanpassing van de lonen op basis van deze nieuwe sectorale functieclassificatie slechts mogelijk is ten belope van de effectieve tenlasteneming van de kost ervan, door financiële middelen die de bevoegde voogdijoverheden recurrent garanderen ten behoeve van de aanpassing van de lonen op basis van deze sectorale functieclassificatie. De ondertekenende partijen engageren zich om binnen dit gegarandeerd budgettair kader te opereren.

Bovenstaande brengt enerzijds een andere functieclassificering met zich mee en anderzijds een gewijzigde rapportering.

Door de publicatie van de omzendbrief d.d. 20/12/2019 werd de impact door de federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen meegedeeld.  

Voor wie geldt IFIC?

Vanaf oktober 2019 is IFIC van kracht gegaan voor de federale privé gezondheidssectoren in PC 330. In het sociaal akkoord voor de federale publieke social profitsectoren is afgesproken om vanaf 2018 te starten met de voorbereiding van een eventuele invoering van de sectorale classificatie. Daarover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt tussen IFIC en de sociale partners. Zodra dit gebeurt, wordt de IFIC website aangevuld met informatie over dit nieuwe project.

In de VIA-sectoren zitten de vertegenwoordigers van de publieke sectoren mee aan tafel. De classificatie werd opgemaakt in private en publieke organisaties. Enkel voor de overgehevelde sectoren bestaan geen afspraken in de publieke sectoren.

De gewijzigde functieclassering heeft zijn impact op de loonberekening in het ziekenhuis en bijgevolg ook op uw Finhosta aangifte. Werkt u met de HRM-applicatie of de BOEK-applicatie van Infohos Services? Dan vindt u op het extranet een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen.