Blog

50 ziekenhuizen aan de slag met Recip-e module van Infohos Solutions
Recip-e is een nieuw systeem waarmee elektronische voorschriften in de gezondheidszorg kunnen worden afgeleverd. Dit kunnen voorschriften zijn die de arts opmaakt voor medicatie, maar ook bv. voor therapie bij de kinesist. 
 
De invoering van Recip-e  maakt deel uit van het Plan e-gezondheid. Dit werd in 2014 gelanceerd door de federale regering met het oog op de naleving van de Europese richtlijnen.  
Recip-e maakt elektronisch voorschrijven mogelijk
 
Wat zijn de voordelen?
 • Recip-e zorgt voor een hogere traceerbaarheid van voorschriften waardoor fraude onmogelijk wordt.
 • Gegevens over medicatie en voorgeschreven therapie kunnen gemakkelijk geïntegreerd worden in het medische en farmaceutisch dossier van de patiënt.
 • Papieren voorschriften worden op termijn overbodig.
 
Recip-e zorgt dus voor een hogere efficiëntie in onze gezondheidszorg.
 
Stadsapotheken maken sinds 1 juni 2018 gebruik van recip-e. Maar ook ziekenhuisapotheken moeten aan de slag met Recip-e. Ten laatste tegen 1 februari 2019 moeten zij daarvoor de nodige tools en procedures hebben.
 

Hoe werkt Recip-e?

 
Elk elektronisch voorschrift dat opgemaakt wordt, is voorzien van een uniek Recip-e identificatienummer. Voorlopig krijgt de patiënt nog een papieren afschrift van zijn voorschrift met die unieke barcode op. In een volgende fase (tegen 2020) moet de patiënt in de apotheek enkel zijn eID afgeven. De apotheker kan via speciale software het voorschrift onmiddellijk inlezen en verwerken.
 

Wat doet de recip-e module van Infohos Solutions?

 
De Recip-e module van Infohos is geïntegreerd in twee applicaties.
 
Via de module medicatiebeheer
Wanneer patiënten na een verblijf in het ziekenhuis ontslaan worden, is het mogelijk dat de patiënt bepaalde medicatie thuis moet verder nemen. De behandelende arts kan dan via de module medicatiebeheer voorschriften maken die doorgestuurd worden naar Recip-e. Ook voor patiënten die ambulant naar het ziekenhuis komen voor een consultatie, kan de arts voorschriften opmaken.
 
De patiënt kan de voorgeschreven medicatie met het papieren afschrift en zijn eID afhalen in de stadsapotheek of in de apotheek van het ziekenhuis. 
 
 
Via de module apotheek
Net zoals de stadsapotheken moeten ook de ziekenhuisapotheken voorschriften kunnen uitlezen via Recip-e. Het gaat gaat hier voornamelijk over specifieke medicatie die patiënten enkel in de ziekenhuisapotheek kan verkrijgen (bv. specifieke kankermedicatie). Dit kunnen voorschriften zijn die opgemaakt zijn door artsen binnen of buiten het ziekenhuis. Hiervoor maakt de apotheker gebruik van de Recip-e toepassing binnen de module apotheek.
 
Wat moet de ziekenhuisapotheker doen?
 • Een patiënt komt met zijn afgedrukt bewijs van het elektronisch voorschrift of met zijn eID in de ziekenhuisapotheek.
 • Apotheker leest eID in, scant de barcode op het voorschrift of geeft de unieke code manueel in. Zo haalt hij de gegevens op van het voorschrift in de Recip-e applicatie van eHealth.
 • De details van het voorschrift verschijnen op het scherm.
 • De apotheker 
  • ​accepteert het voorschrift en levert de medicatie uit aan de patiënt. Recip-e wordt automatisch op de hoogte gebracht dat het voorschrift is verwerkt en niet meer kan afgehaald worden in een andere apotheek.
  • weigert het voorschrift (bv. omdat de medicatie niet in voorraad is). Bericht wordt automatisch doorgegeven aan recip-e en het voorschrift wordt terug vrijgegeven zodat de patiënt zijn medicatie in een andere apotheek kan afhalen.
 

​Welke klanten maken nu al gebruik van onze recip-e integratie?

 
Momenteel zijn er al 25 ziekenhuis actief bezig met het verwerken van voorschriften via de Infohos Recip-e applicatie. Bij 25 andere ziekenhuizen is het implementatietraject gestart. Belangrijk is dat ziekenhuizen ook de eHealthcomponent van Infohos Solutions moeten integreren en moeten beschikken over een eHealth certificaat (NIHII-HOSPITAL) van de overheid.
Wil u deze module ook in uw ziekenhuis integreren? Contacteer u key Account Manager via customercare@infohos.be.